ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรปีใหม่ พระ 3,000 กว่ารูป 1 มกราคม 2566 หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2565

ตักบาตรปีใหม่
พระบวชใหม่ 3,000 กว่ารูป

ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566
หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
เวลา 06.30 - 07.30 น.

ตักบาตรปีใหม่ พระ 3,000 กว่ารูป 1 มกราคม 2566 หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เวลา 06.30 - 07.30 น.

ติดต่อรับบัตรที่นั่งกล่องอาหารตักบาตร และใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ห้องรับบริจาค ชั้น 2

มีบริการอาหารตักบาตรสาธุชน
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-831-1000 หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล