ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2566

โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7
International Buddhist Society Thammatayat Ordination Program (IBSTOP#7)

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษา หรือ
จบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (อายุระหว่าง 18-28 ปี)

ภาคฤดูร้อน : อบรมระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ภาคฤดูฝน   : อบรมระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


 660201_14.jpg

      “เวลา” เป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลย แม้แต่คนเดียว แต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละวินาทีอย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากัน
 
      “เวลาและโอกาสที่ดีๆ” ผ่านเข้ามา…แล้วก็ผ่านไป เมื่อเรามาพบสิ่งที่ดี แล้วทำไมไม่กล้าให้โอกาสตัวเองวันนี้ในปีนี้ กับวันนี้ในปีหน้านั้น ไม่เหมือนกัน เพราะเราไม่อาจรู้เลยว่า เราจะเป็นเจ้าของเวลาบนโลกนี้ได้นานเท่าใด

     “การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น” มิใช่มีเพียงปริญญา แต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่า “เป็นบัณฑิตที่แท้จริง” ซึ่งต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เนื่องจากการศึกษาความรู้ทางโลก มุ่งเน้นไปเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ ในการตอบโจทย์ชีวิต ดังนั้น “การศึกษาทางธรรม” คือ การศึกษาเรื่องราวการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ย่อมจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่ได้ศึกษาอย่างแท้จริง


 660201_15.jpg

วันสัมภาษณ์

     วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

     วันจันทร์ที่   6 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันมาฆบูชา)

     วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

     วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (เฉพาะโครงการภาคฤดูฝน)

     วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (เฉพาะโครงการภาคฤดูฝน)

     ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล

 

660201_16.jpg

คลิกสมัครบวช 

     วันอบรมภาคฤดูร้อน  วันที่ 3  เมษายน – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

     วันอบรมภาคฤดูฝน   วันที่ 5  มิถุนายน – 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2566

 

660201_17.jpg 

กำหนดการ ภาคฤดูร้อน

     วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566          วันเข้าโครงการ

     วันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2566     ฝึกภาคสนาม

     วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566          พิธีตัดปอยผมและะปลงผมธรรมทายาท

     วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566        พิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร พิธีบรรพชาและอุปสมบท

     วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566        กิจกรรมเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

     วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566        พิธีถวายกองทุนสนับสนุนโครงการตักบาตรฉลองพระใหม่ / พิธีปล่อยปลา

     วันที่ 27-30 เมษายน พ.ศ. 2566   กิจกรรมบำรุงศาสนสถานและจุดประทีป

     วันที่ 1-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ปฏิบัติธรรมพิเศษ

     วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566     วันสิ้นสุดโครงการ

 

660201_18.jpg

กำหนดการ ภาคฤดูฝน

      วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566    วันเข้าโครงการ

     *มิถุนายน พ.ศ. 2566   พิธีตัดปอยผมและะปลงผมธรรมทายาท

     *มิถุนายน พ.ศ. 2566   พิธีบรรพชา

     *มิถุนายน พ.ศ. 2566   พิธีอุปสมบท

      วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566   วันสิ้นสุดโครงการ (วันเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

      สมัครบวชได้ที่  www.ibstop.in.th
      Facebook : ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลฯ
      โทร : 092-663-5694 , 080-549-5936
      เว็บไซต์ : www.ibstop.in.th : @ibstop

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล