ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ 

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า"
ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ 

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

องค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ทำด้วยซิลิคอนบรอนซ์ สีทอง เหมือนพระธรรมกายประจำตัว องค์พระปางสมาธินั่งหลับตา 
องค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำ 4 ทิศ ทิศละ 6 องค์ รวม 24 องค์

 

ขอเชิญร่วมจารึกชื่อในแผ่นโลหะ เพื่อประดิษฐานภายในแผ่นฌานองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า"

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

กำหนดการ พิธีหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า และหย่อนสุวรรณนิธิ ณ สภาธรรมกายสากล จำนวน 4  ครั้ง ตลอดเดือนมีนาคม

จ. 6  มี.ค. 66 วันมาฆบูชา  พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศตะวันออก
อา. 12  มี.ค. 66 พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศใต้
อา. 19  มี.ค. 66 พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศตะวันตก
อา. 26  มี.ค. 66 พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศเหนือ

** วันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ 2 เมษายน 2566
    ภาคบ่าย พิธีสักการะองค์พระบรมพุทธเจ้า ณ สภาธรรมกายสากล 
    ภาคเย็น พิธีอัญเชิญองค์พระบรมพุทธเจ้า รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

** วันคุ้มครองโลก วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566
    พิธีประดิษฐานสิริประทุมทิพย์ เเละเปิดไฟประทีปฉลองเกาะเเก้วเจดีย์สวรรค์

 

660211_12.jpg

คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า

     ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าถวายปัจจัย หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า เพื่อประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
ด้วยบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีผิวพรรณวรรณะงดงามประดุจทองคำ
เป็นที่เคารพกราบไหว้ ของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
ขอให้เกิดในตระกูลสูง มีบริวารอยู่ในโอวาท และเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้า ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
ตลอดจนลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
เพื่อใช้สร้างบุญสร้างบารมี อย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้น
ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม
เป็นผู้นำมหาชนทำความดี สร้างบารมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้า มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย
โดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
นิพพานะปัจจะโย โหตุ

 

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, หล่อพระ, พระบรมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์, วันคุ้มครองโลก, 22เมษา, ธรรมกาย, วันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกาย, สุวรรณนิธิ

 

แอนนิเมชั่นพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.boonnews.tv/news/28125
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-1000 
LINE OA วัดพระธรรมกาย  @dhammakaya

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล