ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2566

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

อบรม ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566, บวชเณร, บวชเณรฟรี, บวชพระ, บวช, บวชเณรธรรมกาย, บวชวัดธรรมกาย, บวชเรียน, บวชเรียนบาลี, บวชปิดเทอม, บวชเณรปิดเทอม, ปิดเทอมเติมธรรม, บวชฟรีทั่วไทย, บรรพชาสามเณร, พระพุทธศาสนา, บวชเรียนธรรมะ, บวชเรียนพระไตรปิฎก


             จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

            การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566, บวชเณร, บวชเณรฟรี, บวชพระ, บวช, บวชเณรธรรมกาย, บวชวัดธรรมกาย, บวชเรียน, บวชเรียนบาลี, บวชปิดเทอม, บวชเณรปิดเทอม, ปิดเทอมเติมธรรม, บวชฟรีทั่วไทย, บรรพชาสามเณร, พระพุทธศาสนา, บวชเรียนธรรมะ, บวชเรียนพระไตรปิฎก

ระยะเวลาการอบรม

               วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (42 วัน)
               ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ 

 

กำหนดการ

      - เข้าศูนย์อบรมทั่วประเทศ : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566
      - วันปลงผมทั่วประเทศ : วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
      - เดินทางมาวัดพระธรรมกาย : วันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2566
      - บรรพชาวัดพระธรรมกาย : วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566
      - บิณฑบาตฉลองสามเณรใหม่วัดพระธรรมกาย : วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566
      - เดินทางกลับศูนย์อบรมทั่วประเทศ : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566
      - สิ้นสุดการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566, บวชเณร, บวชเณรฟรี, บวชพระ, บวช, บวชเณรธรรมกาย, บวชวัดธรรมกาย, บวชเรียน, บวชเรียนบาลี, บวชปิดเทอม, บวชเณรปิดเทอม, ปิดเทอมเติมธรรม, บวชฟรีทั่วไทย, บรรพชาสามเณร, พระพุทธศาสนา, บวชเรียนธรรมะ, บวชเรียนพระไตรปิฎก

คุณสมบัติ 

      - เยาวชนชาย อายุ 10 –  18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 
      - มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดสุรา และบุหรี่
      - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
      - สามารถท่องคำขานนาคได้

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

      - เสื้อขาวไม่มีลาย จำนวน  2 ตัว
      - กางเกงวอร์ม หรือกางเกงขายาว ใส่สบาย ลุกนั่งสะดวก 2 ตัว
      - เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลาย หรือเสื้อนักเรียน จำนวน 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
      - กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ
      - มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน
      - ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
        ไฟฉาย พร้อมถ่านไฟฉาย (ถ้ามี) และรองเท้าแตะ
      - ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ ฯลฯ 

 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566, บวชเณร, บวชเณรฟรี, บวชพระ, บวช, บวชเณรธรรมกาย, บวชวัดธรรมกาย, บวชเรียน, บวชเรียนบาลี, บวชปิดเทอม, บวชเณรปิดเทอม, ปิดเทอมเติมธรรม, บวชฟรีทั่วไทย, บรรพชาสามเณร, พระพุทธศาสนา, บวชเรียนธรรมะ, บวชเรียนพระไตรปิฎก

สามารถสมัครได้ที่

      ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ
      สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1234
      www.บวช.com,
    www.dmycenter.com

 

รายชื่อ และเบอร์โทรศูนย์บวชสามเณร ปี พ.ศ.2566 ทั่วประเทศ

รายชื่อ และเบอร์โทรศูนย์บวชสามเณร ปี พ.ศ.2566 ทั่วประเทศรายชื่อ และเบอร์โทรศูนย์บวชสามเณร ปี พ.ศ.2566 ทั่วประเทศรายชื่อ และเบอร์โทรศูนย์บวชสามเณร ปี พ.ศ.2566 ทั่วประเทศรายชื่อ และเบอร์โทรศูนย์บวชสามเณร ปี พ.ศ.2566 ทั่วประเทศ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล