ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2566

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27
ระหว่างวันที่ 9-22 เมษายน 2566
ณ World Peace Valley เขาใหญ่ และ วัดพระธรรมกาย

 

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27

 

คุณสมบัติ

 - เยาวชนหญิง ระดับมัธยมศึกษา อายุ 15-18 ปี
 - สามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม ทุกวัน ตลอดโครงการ
 - รักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์

*** รับจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ***

 

รับสมัครและสัมภาษณ์

วันที่ 6, 12, 26 มี.ค. หรือ 2 เม.ย. 66
เวลา 13.00-15.00 ณ ห้อง V-PEACE 5 สภาธรรมกายสากล
(มีให้เลือกวันด้านท้ายใบสมัคร)

กรอกใบสมัครได้แล้วที่ : https://bit.ly/mty66
หมายเหตุ : มีสอบคำแปลศีล 8 ในวันสัมภาษณ์

สอบถามโทร : 085-122-2385, 095-952-2752

 

ปิดเทอมนี้ ห่างจากโซเชียลสักพัก
มาดูแลกาย - ใจ ของตัวเรา
พร้อมรู้จักเพื่อน ๆ มากมายจากทั่วประเทศ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล