ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญสนับสนุนการสร้าง พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมบุญสนับสนุนการสร้าง
พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 79 ปี

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญร่วมบุญสนับสนุนการสร้าง พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 79 ปี

เป้าหมายการจัดพิมพชุดแรก
   ครั้งที่ 1 จัดพิมพ์พระสุตตันตปิฎก หมวดทีฆนิกาย เล่ม 1-3
   
หมดเขตส่งรายชื่อจารึก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

   ครั้งที่ 2 จัดพิมพ์พระสุตตันตปิฎก หมวดมัชฌิมนิกาย เล่ม 1-3
 
 หมดเขตส่งรายชื่อจารึก วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กองทุนไทยธรรม มี 4 ประเภท
   1.เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
   2.เจ้าภาพกิตติมเสริม
   3.เจ้าภาพกิตติมสุข
   4.เจ้าภาพกิตติมใส

ร่วมบุญได้ที่ ห้องรับบริจาค วัดพระธรรมกาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 090-551-9265, 092-991-1346, 081-915-5726

 

660313_03.jpg

660313_04.jpg

660313_05.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล