ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2566

พิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 79 ปี

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
ณ รัตนบังลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทร. 090-551-9265, 092-991-1346

พิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย

กำหนดการ

     09.15 น. คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
     09.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
              - นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
              - พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร
              - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
     10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิ
     10.30 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัพเพ พุทธา... / พิธีกล่าวคำถวาย 4 อย่าง ดังนี้
              - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวถวายทุนสนับสนุนการสร้าง พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
              - พิธีกล่าวถวายคำอธิษฐานจิตถวายทุนสนับสนุนการสร้าง พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
     10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร /
              - ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี
     11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

 

พิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย

จุดสำคัญในวันงาน
      - จุดลงทะเบียนเจ้าภาพ เสา L 16
      - จุดรับไทยธรรม เสา L 15, H 13
      - จุดรับบริจาค เสา P 8, H 14
      - จุดฉันภัตตาหาร เสา G 24
      - จุดรับอาหารสาธุชน เสา L 20
      - จุดติดต่อสอบถาม เสา L 16

พิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล