ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2566

โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก
"รวมใจทำสมาธิ 1,000,000 คน เพื่อสร้างสันติภาพโลก"

เริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
(วันอาสาฬหบูชา ถึง วันออกพรรษา)

660911_01.jpg

 

 

      "สงครามโลก" หรือ "สันติภาพโลก" คุณเลือกได้หลายครั้งหลายครา ที่หลายประเทศพยายามสร้างสันติภาพโลก ด้วยวิธีการต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬา, การทำสนธิสัญญา, การจัดประชุมระดับโลก, การให้รางวัลสันติภาพ แต่การกระทำเหล่านั้น ยังไม่ได้ช่วยสามารถ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์ได้เลย จนความขัดแย้งนั้นขยายตัวขึ้น นำไปสู่การทำสงคราม เพื่อยุติปัญหาต่างๆ แต่ยิ่งใช้ความรุนแรงมากเท่าไร ยิ่งห่างไกลจากสันติภาพโลกมากขึ้นเท่านั้น เพราะ ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมจองเวร

       สาเหตุของความขัดแย้งที่แท้จริง มาจากความเร่าร้อนภายในใจของมนุษย์ทุกคน ที่ขาดสันติสุขภายใน ด้วยเหตุนี้ สันติภาพภายนอกจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย แต่มีวิธีหนึ่ง ที่สามารถดับความเร่าร้อน ในใจของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้ นั่นคือ "การทำสมาธิ" สมาธิจะช่วยให้ใจของทุกคนสงบเย็นได้ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ผู้ใหญ่หรือเด็ก จะเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม สามารถทำสมาธิได้ และเข้าถึงความสงบภายในได้ หากทุกคนในโลกนี้ได้ทำสมาธิ จนได้สัมผัสถึงสันติสุขภายในที่แท้จริง สันติสุขภายในนี้เอง จะนำไปสู่สันติภาพภายนอก และนำไปสู่สันติภาพโลกในที่สุด

 

     ขอเชิญทุกท่านร่วมนั่งสมาธิ และแผ่สันติสุขภายในจากสมาธิ อธิฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลก โดยมีเป้าหมาย 1 ล้านคน สร้างสถิติโลก กับ Guinness World Records

             ร่วมลงชื่อ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.meditationforpeace.net 

 

660911_02.jpg

660911_03.jpg

660911_04.jpg

660911_05.jpg

 

 

 

“สันติภาพโลก เริ่มต้นด้วยสันติสุขภายใน”
https://www.meditationforpeace.net 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล