ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ พิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2566

พิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ
พิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ พิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล

พิธีภาคสาย
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย
13.30 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี / ปฏิบัติธรรม
14.00 น. พิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ
14.30 น. พิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
15.15 น. ถวายปัจจัย / รับหนังสือที่ระลึก
15.30 น. ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.00 น. เสร็จพิธี

 

สอบถาม 02-831-1000 D YouTube live : DMCtv
(6) Facebook live : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล