ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีเปิดห้องนิทรรศการ "World Peace Exhibition Hall" วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม นี้

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2566

กำหนดการ พิธีเปิดห้องนิทรรศการ " World Peace Exhibition Hall " (นิทรรศการเพื่อสันติภาพโลก)
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

661213_04.jpg

กำหนดการ พิธีเปิดห้องนิทรรศการ " World Peace Exhibition Hall " (นิทรรศการเพื่อสันติภาพโลก) วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566


09.45 น. เจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนพร้อมกันที่บริเวณพิธี

10.00 น. หลวงพ่อทัตตะมาถึงศูนย์กลางพิธี
              - พิธีกรนำกราบ
              - หลวงพ่อนำบูชาพระ

10.05 น. ปฏิบัติธรรม
              - ไฟล์นำนั่งหลวงพ่อเกี่ยวกับ Change the World
              - หลวงพ่อสัพเพ

10.15 น. พิธีเปิด
              - หลวงพ่อกล่าวเปิด (อ่านโอวาท)
              - หลวงพ่อทัตตะกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่าง…เป็นปฐมเริ่ม
              - คณะสงฆ์สวดชะยันโต
              - คณะเจ้าภาพตัดริบบิ้นที่ประตูทางเข้า
              - กราบอาราธนาประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ
              - เจ้าภาพชมห้องนิทรรศการ

10.30 น. จบพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล