ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๐๐๐ รูป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2566

มหากุศลใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๐๐๐ รูป

ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๔๓ ปี
วันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.

ณ สระเศรษฐีทะเลบุญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง
ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๐๐๐ รูป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล