ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

"วันสามเณร" วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2566

"วันสามเณร" วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567
วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย
 

"วันสามเณร" วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

       ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกๆ ท่านทั่วโลก ร่วมถวายของขวัญและทุนการศึกษา แด่สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย กว่า 450 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมี เนื่องใน " วันสามเณร " ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2567 ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

     สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป


กำหนดการวันสามเณร : 3 BIGBOON (ตักบาตรสามเณร, ทอดผ้าป่าทุกการศึกษา, ของขวัญและสลากภัต)

     07.00 น. พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลี ณ ค่ายจองแชมป์
     09.00 น. พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการศึกษา ณ ค่ายจองแชมป์ ชั้น 2
     09.30 น. รับชมการแสดงความสามารถของสามเณร
     11.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหาร แด่สามเณร


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

     ฝ่ายบิณฑบาตร  โทร. 095-460-5167
     ถวายของขวัญ   โทร. 063-652-2250
     Facebook : หมู่ฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย
 

*** ถวายของขวัญได้ทุกวัน ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล