ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เข้าชมฟรี! สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2566

เข้าชมฟรี!
สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

เข้าชมฟรี! สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ณ วัดพระธรรมกาย

หมายเหตุวัดพระธรรมกายเป็นพุทธสถาน เพื่อการสั่งสมบุญ กรุณาแต่งกายสุภาพสีขาวๆ และเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ โปรดแสดงอาการสํารวมและจดบันทึกภาพที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่ อาทิ ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพแต่งงาน และการละเล่นต่างๆ เป็นต้น

 

เข้าชมฟรี! สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ณ วัดพระธรรมกาย

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชม

1. วัดเป็นสถานที่สั่งสมบุญ ไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ เปิดให้บริการเฉพาะผู้เยี่ยมชมทั่วไป

2. แต่งกายสุภาพ เนื่องจากวัดเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ควรเคารพสถานที่ด้วยการแต่งกายชุดขาวๆ ชุดสุภาพ งดการแต่งกายด้วยชุด      สั้นหรือรัดรูป

3. เพื่อนต่างศาสนิก กรณีมาชมสวน ขอสงวนอนุญาตคลุมเฉพาะศีรษะได้ งดปิดใบหน้า คลุมบ่า หรือคลุมทั้งตัว

4. งดเด็ดดอกไม้ ยกเว้นแปลงที่เจ้าหน้าที่กำหนดเท่านั้น

5. กิจกรรมบุญต่อเนื่อง สวดธรรมจักร นั่งสมาธิ และปิดแผ่นทองหลวงปู่ฯ พระผู้ปราบมาร ณ มหารัตนวิหารคด
    เวียนประทักษิณ ณ ลานธรรม, บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และร่วมกิจกรรมในเส้นทางธรรมยาตราได้

6. เขตพื้นที่อุโบสถ มหาวิหารหลวงปู่ฯ มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ ขอสงวนไว้สําหรับพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน เท่านั้น

 

เข้าชมฟรี! สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ณ วัดพระธรรมกาย

กฎระเบียบวัดพระธรรมกาย

1. ห้ามสูบบุหรี่ และไม่นำสิ่งเสพติดให้โทษเข้ามาในวัด

2. ห้ามอ่านหรือนำหนังสือพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ซึ่งนำมาเพื่อความร้อนใจ

3. ห้ามนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ เข้ามาจำหน่ายภายในวัด

4. ห้ามเปิดวิทยุ เครื่องกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงเพลง

5. ห้ามนำสัตว์มาปล่อยในบริเวณวัด

6. ห้ามโฆษณาชวนเชื่อหรือหาเสียงใดๆ ทั้งสิ้น

7. ห้ามร้องรําทําเพลง หรือแสดงการละเล่นทุกชนิด

8. ห้ามทํานายทายทักโชคชะตา หรือคุยกันเรื่องการเมืองที่ทำให้ร้อนใจ

9. ห้ามเรี่ยไร และแจกใบฎีกาทุกชนิด

10. โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยด้วยชุดขาว

 

เข้าชมฟรี! สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส ณ วัดพระธรรมกาย

แปลงดอกเบญจมาศหรือดอกเบญจทรัพย์
ปลูกเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และต้อนรับพระภิกษุในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 12
ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2567

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-831-1234

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล