ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายหนังสือธรรมะ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม ณ ห้องแก้วสารพึดนึก 2

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2567

พิธีถวายหนังสือธรรมะ
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องแก้วสารพึดนึก 2 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สอบถามเพิ่มเติม 064-494-4596 , 064-469-6951
 

พิธีถวายหนังสือธรรมะ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพึดนึก 2 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567

09.30 น. คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิ

10.30 น. - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวกล่าวถวายหนังสือธรรมะ
              - พิธีกล่าวถวายคำอธิษฐานจิต

10.45 น. เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี

11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

 

พิธีถวายหนังสือธรรมะ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพึดนึก 2 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีถวายหนังสือธรรมะ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพึดนึก 2 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล