ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2567

พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


พิธีภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
     06.20 น. พิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1
     13.30 น. สัมมนาพิเศษ โดย พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข และ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
     14.30 น. หลวงพ่อทัตตซีโว ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี / ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
     15.00 น. ประธานสงฆ์ อ่านโอวาท
     16.00 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามโทร 02 831 1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล