ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับบุญใส่ถ่านLed เตรียมงานจุดประทีป แปรอักษร "วันวิสาขบูชา"

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2567

เชิญชวนสาธุชน มารับบุญใส่ถ่านLed เตรียมงานจุดประทีป
แปรอักษร "วันวิสาขบูชา"

วันที่ 14-17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00-18.00 น. 
รับบุญที่วิหารคด 16 เสา C42 และ วิหารคด 25 เสา C68

เชิญชวนสาธุชน มารับบุญใส่ถ่านLed เตรียมงานจุดประทีป แปรอักษร "วันวิสาขบูชา"  วันที่ 14-17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00-18.00 น.  รับบุญที่วิหารคด 16 เสา C42 และ วิหารคด 25 เสา C68

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล