ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายทุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คัมภีร์ไบลาน

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2567

กำหนดการพิธีถวายกองทุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย 80 ปี
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2567
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

670527_03.jpg

พิธีถวายทุน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

09.30 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี
              - สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
              - อาราธนาศีล
              - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.15 น. ปฏิบัติธรรม
10.30 น. พิธีกล่าวคำถวายดังนี้
              - กล่าวถวายทุนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
              - กล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - กล่าวถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
              - กล่าวคำอธิษฐานจิต
10.45 น. คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร / เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี

 

670527_06.jpg

670527_05.jpg

670527_04.jpg

ร่วมบุญได้ที่ ห้องรับบริจาค วัดพระธรรมกาย
สอบถามผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด / สอบถามเพิ่มเติมโทร.
090-551-9265/ 092-991-1346 / 085-552-3535

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล