ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2567

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ  วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด
หรือ โทร. 02 831 1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล