ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2567

พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สอบถามโทร 02 831 1000
 

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ วัดพระธรรมกาย

 

พิธีภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
     06.20 น. พิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1
     13.30 น. สัมมนาพิเศษโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโขและพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญณนนฺโท
     14.45 น. หลวงพ่อทัตตซีโว ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี /ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
     15.15 น. ประธานสงฆ์ อ่านโอวาท
     16.00 น. เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล