ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมรับบุญพิเศษอาทิตย์ที่ 17 เม.ย.นี้

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2554

 

 

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมรับบุญพิเศษ ทำความสะอาดโต๊ะฉัน และเตรียมโต๊ะ-เก้าอี้รับรองคณะสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ มหารัตนวิหารคด โซน 1 และ 8 ด้านทิศใต้

 

อานิสงส์ จากการรับบุญทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคุ้มครองโลก
โดย พระมหาสมบัติ อินฺทปัญฺโญ: หัวหน้าแผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม

การทำความสะอาดโต๊ะฉันและเก้าอี้ที่จะรองรับพระภิกษุที่จะมาในวันที่ 22 เมษายน นี้
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และเป็นวันคุ้มครองโลก จะมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ดังนี้
 
อานิสงส์

- ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง
- มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส
- อยูในสถานที่ใด ก็มีคนรักใคร่ ดูแลเอาใจใส่
- เวาลาเราไปไหนก็จะมีคนคอยต้อนรับ จัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำความสะอาดไว้รองรับ
- เมื่อเป็นหัวหน้างาน จะได้บริวารที่ดี คอยดูแลสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบตลอดวเลา
- เมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมนนั่งสมาธิ ก็จะสามารถทำใจหยุดนิ่ง ทำใจให้สะอาดผ่องใส เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่ายดาย เพราะว่าเมื่อทำความสะอาดภายนอกแล้ว จะทำให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ไปด้วย ทำให้นั่งสมาธิได้ดีได้ง่าย
 
- มีตัวอย่างในสมัยพุทธกาล พระนางโลหิณี น้องสาวพระอนุรุทธะ เป็นโรคเรื้อนที่รักษาได้ยาก พระเถระจึงได้แนะนำให้ไปดูแลทำความสะอาดหอฉัน นางจึงได้ดูแลทำความสะอาดหอฉันเป็นประจำทุกวัน จนกระทั่งผิวพรรณวรรณะกลับผ่องใส โรคที่เป็นนั้นก็หาย เมื่อได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้บรรลุธรรม ครั้นละโลกไปแล้ว ก็ได้ไปเป็นพระชายาของพระอินทร์ ได้มียศยิ่งใหญ่
 
- นี้คืออานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่ได้ได้ทำความสะอาดสถานที่ฉันสำหรับพระภิกษุสามเณร ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะได้รับบุญใหญ่เช่นนี้
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล