ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2554

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2554

 

 

กำหนดการวันคุ้มครองโลก
พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่วัดที่สนับสนุนโครงการบวชพระธรรมทายาทและบวชอุบาสิกาแก้ว
พิธีถวายมหาสังฆทาน พุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ  
พิธีอธิษฐานจิตถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
ณ สภาธรรมกายสากล / ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
 
************************************
 
พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม
๐๘.๔๐ น.  สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๓๐ น.   พระราชภาวนาวิสุทธิ์ - นำบูชาพระรัตนตรัย – นำนั่งสมาธิ
 
พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
รับถวายปัจจัยบูชาธรรม /  พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.  พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
            - มอบปัจจัยช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
            - ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ กับคณะครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
            - รับถวายปัจจัยบูชาธรรมร่วมบุญมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ
๑๑.๐๐ น.   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๑๕ น.  เสร็จพิธีภาคเช้า
 
พิธีภาคบ่าย  พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร แก่วัดที่สนับสนุนโครงการบวชพระธรรมทายาท
และบวชอุบาสิกาแก้ว / พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร  ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ
และพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สภาธรรมกายสากล
๑๒.๓๐–๑๓.๐๐ น.   รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
                                               
พิธีกลั่นโลกแก้ว
๑๓.๓๐ น.   พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำนั่งสมาธิ
๑๔.๐๐ น.   พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร แก่วัดที่สนับสนุนโครงการบวชพระธรรมทายาท
๑๔.๓๐ น.   พิธีเจริญพระพุทธมนต์
๑๕.๓๐ น.   พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๖.๓๐ น.   เสร็จพิธี
 
พิธีอธิษฐานจิตถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
๑๗.๕๕ น.  คณะสงฆ์ และเจ้าภาพผู้มีบุญ พร้อมบริเวณพื้นที่ประกอบพิธี
๑๘.๐๐ น.   พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
๑๘.๐๕ น.   พระราชภาวนาวิสุทธิ์ - นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
 
พิธีมอบองค์พระฉลองชัย ชิตังเม
๑๘.๕๐ น.   ผู้แทนเจ้าภาพผู้มีบุญกล่าวคำถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว 
               เจ้าภาพผู้มีบุญ ๒๒ ท่าน ขึ้นรับองค์พระฉลองชัย ชิตัง เม
               ขบวนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอัญเชิญองค์พระฉลองชัย ชิตัง เม เวียนประทักษิณ

๑๙.๑๐ น.    พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา
               ชมพลุฉลองชัย ชิตัง เม
๑๙.๒๕ น.   พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ - นำบูชาพระรัตนตรัย / ให้พร
๑๙.๓๐ น.    เสร็จพิธี อธิษฐานจิตถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว
                                               
พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแด่คณะสงฆ์และผู้มาร่วมงาน
๑๙.๔๕ น.   พิธีมอบเหรียญที่ระลึกรุ่น “ฉลองชัย ชิตังเม” แก่คณะสงฆ์ และสาธุชนที่มาร่วมงาน
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.     สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
                                                                                                                               

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล