ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ 24 เม.ย. + กิจกรรมพิเศษ

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2554

 

ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ฯลฯ ณ วัดพระธรรมกายในทุกวันอาทิตย์ เพื่อแปรเปลี่ยนเวลาอันมีค่าให้เป็นอริยทรัพย์และเติมบุญให้กับตนเอง และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน นี้ (รับบุญเก็บโคมลานธรรม และทำความสะอาดโคม ที่สภาธรรมกายสากล เฟส 2 ฝั่งครุฑ)

 

กำหนดการงานบุญ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

 

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๐๘.๔๐–๐๙.๐๐ น      สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๓๐ น.                 พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
๑๐.๔๕ น.                พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๐๐ น.                 เสร็จพิธีภาคเช้า
 
พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม / มอบของที่ระลึก / รับถวายปัจจัย  / กิจกรรมพิเศษ
๑๒.๑๕–๑๓.๑๕ น.     รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
๑๓.๑๕–๑๓.๓๐ น.     คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ “พระธรรมกาย”
๑๓.๓๐ น.                พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ
๑๔.๓๐ น.                พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ทำภารกิจส่วนตัว
๑๔.๔๐ น.                พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
                            - มอบพระของขวัญ สำหรับผู้กล่าวสรรเสริญ อานุภาพของพระรัตนตรัย         
                            - มอบของที่ระลึก ให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ
                            - รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.      พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.      สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกิจกรรมพิเศษ
๑๗.๐๐ น.                เสร็จพิธี
 

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
๑๘.๐๐ น.                สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
๑๙.๐๐ น.                เสร็จพิธี / สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล