ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตภาษาอังกฤษ

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2554 ผู้ใดให้ธรรมะเป็นทาน ผู้นั้นได้ชื่อว่าให้นิพพานแก่คน

 

ขอเชิญกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างปัญญาบารมี
ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต ภาคภาษาอังกฤษ
Values Education for Peace
ในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก

สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6


Values Education for Peace คือ หนังสือที่จะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นความรู้สากลที่มนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนา สามารถเรียนรู้ได้
อันจะยังให้เกิดสันติสุขภายใน และแผ่ขยายไปเป็นสันติภาพโลกที่แท้จริง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย โทร. 084-682-5807
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล