ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลีนักธรรม

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2554

 

ผู้ให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

 

ภาษาบาลี เป็นเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
แต่คำสอนของพระองค์ยังคงถูกเก็บไว้ในภาษาบาลี

 

ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงของการเปิดภาคการศึกษาภาษาบาลี ซึ่งจะมีการใช้หนังสือและอุปกรณ์การศึกษาจำนวนมาก พระภิกษุสงฆ์สามเณรเมื่อศึกษาภาษาบาลีแล้ว ท่านจะเกิดความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ และจะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา พร้อมทำหน้าที่กัลยาณมิตร ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก ในปี 2554 นี้ มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่วัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลก ศึกษาภาษาบาลีและนักธรรม ประมาณ 4,000 รูป

 

จึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรและสาธุชนทั่วโลกได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
และสร้างปัญญาบารมีด้วยการถวาย
กองทุนการศึกษาภาษาบาลีนักธรรม

 

ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.45 น.
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกจันทร์ขนนกยูง


อานิสงส์ของถายถวายกองทุน

1. ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก แตกฉานในสรรพวิชชา แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
2. ย่อมเกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
3. ย่อมสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามที่ปรารถนา
4. ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-831-2030-1, 083-540-5006, 082-700-6420

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล