ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ฉลองพุทธชยันตี ตักบาตร 12,600 รูป ที่เซ็นทรัลเวิล์ด

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2554


ตักบาตรครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร

 

ต้อนรับวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตักบาตรพระ 12,600 รูป
เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
 
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 6.00 น.
ณ ถนนราชดำริ และลานกิจกรรม เซ็นทรัลเวิล์ด สแควร์ กรุงเทพฯ
 
 
เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม กรุณาสวมชุดขาวหรืออย่างน้อยเสื้อขาวมาร่วมงาน
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
082-458-4222, 089-458-9779, 089-459-0777, 089-525-5221, 081-401-7572
 
พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
“ศาสนาพุทธนี้ อยู่ได้ด้วยการให้ ถ้าเลิกให้เสียสักเดือนเดียว ข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละ หยุดกันหมดทั้งประเทศ ทุกบ้านทุกเรือน ไม่ให้กันละ ศาสนาดับ พระเณรสึกหมด หายหมด ไม่เหลือเลย ถ้าปราศจารการให้อย่างนี้แล้ว เจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้ เมื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาแล้ว ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว”
 
อานิสงส์การตักบาตรในครั้งนี้
1. ย่อมทำให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
2. ย่อมทำให้ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
3. ย่อมทำให้เป็นที่รัก ที่ชอบใจ ของคนหมู่มาก
4. ย่อมทำให้เจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
5. ทรัพย์สมบัติย่อมคงทนถาวร และไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
6. ย่อมทำให้ชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจรไป
7. ย่อมทำให้เป็นผู้น่าคบหาของคนดี
8. ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
10. ยอมทำให้แกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
 
การเดินทางมาร่วมงาน
1. รถไฟฟ้า BTS: สถานีชิดลม, สถานีสยาม
2. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสีลม แล้วต่อด้วย BTS มาลงสถานีตามข้อ 1
3. รถเมล์ สาย 74, 79, 514
4. รถยนต์ส่วนบุคคล: จอดรถที่ลานจอด ห้างเซ็นทรัลเวิล์ด และพื้นที่โดยรอบ
 

ข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากโครงการครั้งนี้
เพื่อช่วยเหลือคณะสง” 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

 

จัดโดย
สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล, เซ็นทรัลพัฒนา กรุ๊ป, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ ราชประสงค์,
ชมรมพ่อค้า แม่ค้า ประตูน้ำ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล