ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครโครงการสมาธิแก้วรุ่นพิเศษ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2554


สมาธิแก้ว..โครงการเพื่อพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ


สุนทรียภาพแห่งชีวิต ที่ร่างกายและจิตใจ เป็นไปตามครรลองของสมาธิ
ของอณูของวันเวลา ที่นี่..สมาธิแก้วขอเชิญผู้มีบุญชายหรือหญิง สมัครโครงการสมาธิแก้วรุ่นพิเศษ 12
อายุระหว่าง 20-50 ปี สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม


อบรมระหว่างวันที่ 15-27 พฤษภาคม พ.ศ.2554
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554สอบถามรายละเอียดได้ทุกวันอาทิตย์
ที่ เสา M 8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทร.087-502-6664 , 087-502-1313