ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,000 รูป วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2554


ตักบาตรพระท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น ณ สวนอุทยานเบญจสิริ

 

ชมรมธรรมะในสวน ในอุปถัมภ์องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์กรเครือข่ายภาคี
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน รวมพลังศรัทธาตักบาตรพระเป็นมหาสังฆทาน
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง
และส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ตักบาตรพระ 1,000 รูป ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ อุทยานเบญจสิริ
(สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร อยู่ระห่วางห้างเอ็มโพเรี่ยมและโรงแรมควีนส์ พาร์ค)
* * * ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง - กรุณาแต่งกายด้วยขุดขาวเพื่อมาร่วมงาน* * *

 

ติดต่อร่วมบุญ/ เป็นเจ้าภาพโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 081-667-1936, 089-813-0977, 089-485-9779,
081-902-8551, 02-661-0995, 02-661-0996 (Fax)

 

ชื่อบัญชี โครงกาตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 215-0-79212-1
ส่งใบโอนได้ที่ โทร. 02-661-0996,
โทรแจ้งที่ 081-902-8551, 081-255-1137, 02-661-0995

 

บุญ คือ เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งในภพนี้และภพหน้า
การจัดงานตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,000 รูป เป็นมหาสังฆทานนี้ ถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม และเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมืองของเรา ที่สำคัญยังได้รวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้และผู้ประสบภัยพิบัติ

 

อานิสงส์ในการตักบาตรครั้งนี้
1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณ
2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา
4. มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์
5. ไม่พลัดพรากจากของรัก มีความสุขในทุกสถาน
6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ

 

การเตรียมตัวไปร่วมงาน
1. ตั้งใจทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบาน ก่อนตักบาตร
2. สิ่งของที่ควรนำมาตักบาตร ควรเป็นของที่สะอาด ประณีต
3. ควรสวมใส่ชุดขาวเหรืออย่างน้อยเสื้อขาว เพื่อเป็นต้นแบบให้อนุชนรุ่นหลัง
4. เมื่อไปถึงสถานที่ตักบาตร ควรนั่งในพื้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่จัดให้ เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม
5. ควรถอดรองเท้าและไม่ควรยืนตักบาตร เพื่อเป็นการแสดงความเคารพในทาน
6. เมื่อตักบาตรเสร็จแล้ว ควรแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผุ้ล่วงลับไปแล้ว และคู่กรรมคู่เวร
7. หลังตักบาตรเสร็จ ให้หมั่นนึกถึงบุญนี้ด้วยจิตเลื่อมใส เพื่อให้ผลแห่งบุญนี้ ตามส่งผลให้ท่านประสบแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล