ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการอาทิตย์ 15 พ.ค. + กิจกรรมพิเศษวันวิสาขบูชา

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2554


 

ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ฯลฯ ณ วัดพระธรรมกายในทุกวันอาทิตย์ เพื่อแปรเปลี่ยนเวลาอันมีค่าให้เป็นอริยทรัพย์และเติมบุญให้กับตนเอง และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมพิเศษเตรียมงานเนื่องในวันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม นี้ ประกอบโคมอะคิลิค ณ วิหารคด 4 ทิศ, เติมน้ำ-ปักเทียนในโคม วิหารคดโซน 1+8 ทิศใต้

 

กำหนดการงานบุญ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

 

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๐๘.๔๐–๐๙.๐๐ น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
  ๑๐.๔๕ น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๐๐ น.  

เสร็จพิธีภาคเช้า

   พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม / มอบของที่ระลึก / รับถวายปัจจัย  / กิจกรรมพิเศษ
๑๒.๑๕–๑๓.๑๕ น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
๑๓.๑๕–๑๓.๓๐ น.
คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ “พระธรรมกาย”
๑๓.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ
๑๔.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ทำภารกิจส่วนตัว
๑๔.๔๐ น.

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ 
- มอบพระของขวัญ สำหรับผู้กล่าวสรรเสริญ อานุภาพของพระรัตนตรัย      
- มอบของที่ระลึก ให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ       

- รับถวายปัจจัยบูชาธรรม

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกิจกรรมพิเศษ
๑๗.๐๐ น. เสร็จพิธี
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
๑๘.๐๐ น. สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
๑๙.๐๐ น. เสร็จพิธี / สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                                                                                                             
               
 

                
               

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล