ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงนานาชาติ

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2554


ค้นพบชีวิต และคุณค่าชองชีวิตที่มีค่ากว่าที่คุณคาดคิด

 


โอกาสพิเศษสำหรับท่านสุภาพสตรี ที่จะได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนานาชาติ 4 สัปดาห์
การอบรมครั้งนี้ จะแนะนำหลักการและแนวทางการฝึกสมาธิ
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการฝึกฝนให้อยู่ร่วมกัน
ทั้งยังได้แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ช่วยให้เข้าใจหลักการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน และนำไปใช้ในชีวิตได้
ซึ่งจะสามารถแบ่งปันประโยชน์ที่ได้รับแก่สังคมต่อไป
 
 
ชีวิต.. และคุณค่าของชีวิต มีมากกว่าที่คุณคาดคิดไว้
 
 
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการธรรมทายาทหญิงนานาชาติ ปี 2554 ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 088-884-0788 หรือ Email: [email protected]
 
 
"แล้วมาค้นพบอีกหลายๆ สิ่งในชีวิตของคุณ"
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
This is the special chance for ladies to join the 4-weeks International Training Program.  This program will introduce the meditation concept and meditation practice.  The participant will be trained to live, share experiences, and learn together the Buddhist teachings to help them understand the sustainable peace concept and start to apply it to their lives. Letting them share any merit they gain to their society.

Life and its value are more than you have ever expected.
 
 
Join Ladies Dhammadayada International 2011 from 17 July - 14 August.
Contact us at 088-884-0788 or Email: [email protected]
 
 
"And discover more in your life."

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล