ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัคร Inner Peace Pioneer Project รุ่นที่ 1

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2554


IPP - Inner Peace Pioneer project โครงการผู้นำสันติภาพโลกเพื่อสันติสุขภายใน

 

 

>>   เมื่อ 40 ปีที่แล้ว มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้ทำการบุกเบิกสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมขึ้น
>>   จนกลายมาเป็นวัดพระธรรมกายในปัจจุบัน
>>   สถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นของงานสร้างสันติภาพโลกที่แท้จริง
>>   บัดนี้ เป็นยุคแห่งการบุกเบิกสร้างโลกใหม่ด้วยสันติสุขภายใน
 
 
>>   ข่าวดี สำหรับผู้มีบุญทั่วโลกที่จะได้เป็นผู้บุกเบิกสร้างโลกใหม่ ในโครงการผู้นำสันติภาพโลกเพื่อสันติสุขภายใน
        รุ่นที่ 1 (Inner Peace Pioneer Project #1) ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้มีบุญทั่วโลกที่มีทักษะการใช้ภาษา
        อังกฤษในระดับดี ที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี จะได้ทำหน้าที่ช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นระยะเวลา
        1 ปี
 
>>   ไม่ว่าจะเป็นงานช่วยจัดปฏิบัติธรรมให้ชาวต่างประเทศ งานต้อนรับต่างประเทศ งานแปลภาษา
        งานออกแบบเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ จัดงานลอยโคมในต่างประเทศ และงานบุญต่างๆ อีกมากมายรอคอย
        ท่านอยู่
 
>>   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (+66)89-763-0888  และ (+66)81-555-3513
        Email: [email protected]
        สมัครออนไลน์ได้ที่ www.worldinnerpeace.org
 
>>   รับสมัครถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2554
 
"ด่วน ที่จะได้เป็นขุนพลแนวหน้าในการสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายใน"
 
 
 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
40 Years ago, a pioneering group of young University’s students gathered together to establish a Buddhist meditation center.  Since that day, the center has evolved into the Wat Phra Dhammakaya that we see today.  This was also the place where the quest toward the world peace for human kind was conceived.  We are now in the new era, an era for inner peace.
 
This is the wonderful news for anyone who is interested in shaping this new age by being a part of the first Inner Peace Pioneer project.  This project brings with it many fantastic opportunities for people from around the world who process excellent skills in the English language between the ages of 20 - 50 years old.  The chance to help Luang Phor Dhammajayo, the Abbot of Wat Phra Dhammakaya, for one year. 
 
Whether your skills suit you for a staff position, co-ordinating meditation retreats or on a welcoming committee for international guests as in English translator, Web designer, or organizer of various events like the floating lantern ceremony.  Great opportunities and rewards are wait you.
 
For more information please call at (+66)89-763-0888  or (+66)81-555-3513
To apply online visit www.worldinnerpeace.org
The deadline is 5 June 2011.
 
"Hurry come beyond the forefront of Lung Phor Dhammajayo for world peace."
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล