ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือที่นี่มีคำตอบภาษาจีน

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2554


หนังสือที่นี่มีคำตอบ..ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทุกคนอยากรู้

 

  

>>   ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม เป็นความรู้อันทรงคุณค่า
และมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ให้แก่บุคคลที่เคยทำผิดพลาดมาในอดีต
และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้าสงบารมียิ่งๆ ขึ้นไป
 
 
>>   ในวาระที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาครบรอบ 9 ปีในปีนี้
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างปัญญาบารมี
ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือที่นี่มีคำตอบ เล่ม 2 และเล่ม 3 เป็นภาษาจีน
หนังสือที่รวบรวมกรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
>>   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การแปลภาษาจีน โทร. 085-336-8475  15/9/54
หมดเขตส่งรายชื่อเจ้าภาพจัดพิมพ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2554
รับหนังสือได้ที่เสา O9 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน เป็นต้นไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล