ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,171 รูป ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2554

 


ตักบาตร..อริยประเพณีอันดีงามที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน

 

มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตร “FRESHY”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

 
        ตักบาตรพระ 1,171 รูป ณ สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 06.00 – 08.00
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
081-6272-072,  086-3131-681,  085-0721-708,   080-5541-603
 

 
ข้าวสารอาหารแห้ง..ถูกส่งมอบแด่พุทธบุตร
ผู้หยัดสู้ปกป้องพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

 

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
 
    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร