ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2554


การบวชคือการเผยแผ่พระสัทธรรมและสืบทอดทายาทพระพุทธศาสนา

 

 

 

>>   ภาพประวัติศาสตร์ของการ Change the World in Japan
       การพลิกโลกให้กลับมาสู่ยุคศีลธรรมอันรุ่งเรือง
 
>>   สำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกาย ขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน
       ร่วมชักชวนชาวญี่ปุ่นหรือชาวไทยที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
       เข้าร่วม "โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4"
 
>>   ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554
       หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 กรกฎาคม
 
>>   และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน เข้าร่วมเดินเวียนประทักษิณ
       และร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบท
       ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม  เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
 
>>   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร. 083-131-3780

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล