ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000รูปทั่วไทย

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2554


 
>>  การได้เกิดเป็นมนุษย์.. เป็นเรื่องยาก
      การได้เกิดเป็นชาย และได้โอกาสมาบวชในพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า
 
>>  บุญบวช..จึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่
 
>>  หากแม้มีผู้ปรารถนาจะออกบวช แต่กลับไม่มีผู้เป็นเจ้าภาพสนับสนุนแล้ว
       การบวชนั้น ก็ยากจะบังเกิดขึ้นได้

 

 

 

 

>>  ผู้ใด ได้ร่วมสนับสนุนการบวชให้บังเกิดขึ้น ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญมากมายเช่นกัน
 
>>  ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ”โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป
       ทั่วไทย” ประจำปี 2554
 
>>  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
      หรือทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ที่ห้องขันติ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย
      วันอาทิตย์ ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล เสาโอ 9    สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล