ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมบุญจัดพิพม์หนังสือนำนั่งสมาธิ โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2554


นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ    ....สุขอื่นยิ่งกว่าการทำใจหยุดนิ่ง ไม่มี

 

 

 

เรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือนำนั่งสมาธิ โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์
เพื่อถวายเป็นธรรมบรรณาการ แด่พระหัวหน้าศูนย์ และพระพี่เลี้ยงทั่วประเทศ
ใช้เป็นคู่มือในการสอนสมาธิทุกโครงการอบรม เนื่องในวันสมาธิโลก 6 สิงหาคม
ในกองทุนหนังสือพระราชภาวนาวิสุทธิ์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
>>>   ผู้ประสานงานภาค
>>>   กองรับบริจาคห้องขันติ โถงช้าง สำนักงานใหญ่
>>>   กองวิชาการ 01 เสา M8 สภาธรรมกายสากล
โทร. 083-540-6511, 089-409-3192 และ 02-831-1177
 
หมดเขตส่งรายชื่อจารึก วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล