ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,111 รูป จ.ตรัง 24 ก.ค. 54

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2554


ตักบาตร อริยประเพณีชาวพุทธ พลังบริสุทธิ์ของพุทธบริษัท 4

 

 

ยามมีภัย เราคนไทยไม่ทิ้งกัน
 
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญ จ.ตรังและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน
ร่วมงานตักบาตรครั้งประวัติศาสตร์ของอำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง
ด้วยการตักบาตรพุทธบุตรกว่า 1,111 รูป
เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554
ณ ถนนตรัง-ปะเหลียน หน้าเทศบาลต.ย่านตาขาว  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
081-958-9938,
081-569-2655,
086-942-5675
 
 
อานิสงส์จากการตักบาตรพระ
1. ทำให้ได้เกิดในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจ ของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล