ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.ชัยนาท

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2554


ด้าหน้าที่ดินถมแล้ว และถูกปรับพร้อมใช้งาน ด้านปลายที่ดินติดแม่น้ำ

 

 

ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
เป็นตำบลที่มีสายน้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ผ่านเขาธรรมามูล ผ่านที่ดิน 45 ไร่ ความชุ่มเย็นจากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ที่ดินแห่งนี้มีคุณค่าเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เป็นที่ๆสวยงาม อยู่ในทำเลที่ดี การเดินทางไปมาสะดวก เพราะด้านหน้าติดถนนใหญ่ ปลายพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำรางไหลผ่านด้านข้าง มีไม้ใหญ่ปกคลุมพื้นที่ ทำให้บริเวณโดยรอบร่มเย็น เย็นสบาย ใครผ่านเข้าไปในพื้นที่อดจะบอกไม่ได้ว่า สงบ ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ปราศจากความวุ่นวายจากตัวเมือง

ในพรรษานี้ ที่ดินแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้งานในการอบรมพระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาแล้ว ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนประจำจังหวัดชัยนาท

พระภิกษุและทีมงานกัลยาณมิตรจังหวัดชัยนาท ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อประเดิมทุนก้อนแรก ถวายที่ดินผืนนี้ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างที่พำนักของพระภิกษุ เป็นศูนย์อบรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับสาธุชนทั่วไป และศูนย์สัมมานาสำหรับลูกพระธัมทุกท่าน

พิธีทอดป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  เวลา 09.30 น.

แผ่นดินอันอุดม งดงาม ติดแม่น้ำ สงบ ร่มรื่น ร่มเย็น มีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะถวายไว้ในพระพุทธศาสนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 084-361-8727, 082-790-7018
หรือทุกวันอาทิตย์ ที่สภาธรรมกายสากล เสา P21
 
 
 
อานิสงส์การถวายแผ่นดินไว้ในพระพุทธศาสนา
จะมีผังราชันปฐพี ราชินีที่ดินติดตัวไป มีสมบัติทั้ง 3 เกิดขึ้น คือ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ จะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ มีพวกพ้องบริวารที่ดี อยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์ เป็นผู้มีทรัพย์มาก ไปถึงไหนจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกที่ ทุกสถาน ทั้งมนุษยโลกและเทวโลก จะได้บรรลุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ได้บรรลุมรรคผล นิพพาน วิชชาธรรมกาย เป็นต้น
 

 


บริเวณพื้นที่มีไม้ใหญ่และลำรางไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย สงบร่มรื่น

 

 

 

ความตั้งใจในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชัยนาท
แผ่นดิน 45 ไร่ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นที่ดินที่เจ้าของปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว ต่อมาภายหลัง เจ้าของที่ดีต้องการเปลี่ยนไปทำธุรกิจประเภทอื่น และหวังอยากจะให้ผู้ที่จะมาซื้อที่ดินผืนนี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานส่วนรวม โดยเฉพาะงานด้านศาสนา แผ่นดินดังกล่าวอยู่ในทำเลที่ดี ตั้งอยู่ในอ.เมือง ปลายที่เป็นพื้นที่ทำเลดี จึงมีหน่วยงานและบริษัทหลายแห่งติดต่อขอซื้อที่ดินผืนนี้ รวมทั้งธนาคารกองทุกอิสลามก็สนใจที่ดินผืนนี้ด้วย

จากนโยบายโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้ทุกจังหวัดมีศูนย์อบรมคุณภาพสำหรับพระภิกษุและเยาวชน เพื่องานฟื้นฟูศีลธรรมโลกในระยะยาว ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก จ.ชัยนาท และกัลยาณมิตร จ.ชัยนาท จึงน้อมรับนโยบายดังกล่าว และร่วมแรงร่วมใจกันตั้งใจจะซื้อแผ่นดินผืนนี้ เพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาต่อไป
 
วัตถุประสงค์
>> เพื่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชัยนาท ภายในจะมีที่พำนักและหล่อหลอมพระภิกษุ เป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพสำหรับพระภิกษุ สามเณร และสาธุชนทั่วไป
>> เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับสาธุชน
>> เพื่อสร้างศูนย์สัมมนาสำหรับงานเครือข่ายท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลาง
 
การแบ่งโซนพื้นที่ในการก่อสร้าง มีดังนี้
>>  เขตอบรมหล่อหลอมพระภิกษุ ประกอบด้วยหมู่กุฏิพระภิกษุ สามเณร
>>  เขตปฏิบัติธรรม ฟังธรรมของสาธุชนทั่วไป และเยาวชน ประกอบด้วย ศาลาปฏิบัติธรรม และที่พัก
>>  เขตศูนย์สัมมนา ห้องประชุมสัมมนา สำหรับการประชุมสัมมนางานเครือข่ายท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัคร เป็นต้น
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล