ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมพิธีอุปสมบทและตักบาตรฉลองพระนานาชาติบวชใหม่ 111 รูป

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2554


พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท พิธีเวียนประทักษิณ และพิธีตักบาตรฉลองพระนานาชาติบวชใหม่

 

 

>>  พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาที่มีหลักคำสอนอันเป็นเหตุและเป็นผล ไม่จำกัดกาล สามารถพิสูจน์ได้ มนุษย์ทุกคนล้วนกำลังแสวงหาคำตอบที่แท้จริงของชีวิต ความสุขที่เที่ยงแท้และสมบูรณ์ 

>>  สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอยู่แล้ว ในพระพุทธศาสนา เพียงแต่ทุกคนได้ดำเนินตามรอยบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะพบกับความสุขและความจริงเหล่านั้น


>>  บัดนี้ ชาวต่างชาติจาก 15 ประเทศ จำนวน 111 ท่าน  ได้ตัดสินใจเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์สาวกเพื่อศึกษาสัจธรรมนั้น โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคด้านภาษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรมเลย แสงสว่างแห่งพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมากำลังจะส่องสว่าง ยังใจของชาวโลกให้สว่างไสวในอนาคตอันใกล้
               
>>  จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาในพิธีอุปสมบทหมู่ และ พิธีตักบาตรฉลองพระบวชใหม่ มีรายละเอียดดังนี้


วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ IDOP รุ่นที่ 9 จำนวน 111 ท่าน จาก 15 ประเทศ
พิธีเวียนประทักษิณเริ่มเวลา 06.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณรนานาชาติบวชใหม่
เวลา 06.00 น. ณ สภาธรรมกายสากล
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
May we humbly invite everyone to join in the International Ordination Ceremony IDOP 9 , 111 Participants from 15 countries : Circumambulation will start at 6 a.m. on Saturday July 23, 2554 at Wat Phra Dhammakaya Chapel
 
 
 
May we humbly invite everyone to join the Newly Ordained International Monks & Novices Alms offering Ceremony   , 111 Participants from 15 countries: at 6.00 on Sunday July 24 ,2554 at The Grand Meditation Hall

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล