ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดแล้ว นิทรรศการ Change the World ทุกวันอาทิตย์

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2554


นิทรรศการ Change the World ณ เสา P6 สภาธรรมกายสากล>>  นับร้อยนับพันเรื่องราว นับหมื่น นับแสนตัวอักษร
       ที่ร้อยเรียงหน้าประวัติศาสตร์ของการสร้างศาสนสถาน สร้างศาสนทายาท
       และสร้างพุทธศาสนิกชน

>>  มาบัดนี้ เครือข่ายคนดีในทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ กำลังบังเกิดขึ้นมากมาย
      ไปทั่วโลก และพร้อมที่จะขยายสู่ใจชาวโลกอีกมากมาย

>> ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลก ร่วมเปิดบันทึกเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้ ได้ที่
      นิทรรศการ Change the World   ณ เสา P6    สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
      ทุกวันอาทิตย์ และทุกงานบุญใหญ่

>> เริ่มเปิดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม นี้ เป็นต้นไป

      รอบแรก เวลา 08.00 – 09.30 น.
      รอบสอง เวลา 11.00 – 13.00 น.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล