ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,551 รูป ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2554


การตักบาตร..อริยประเพณีของพุทธศาสนิกชนเพื่ออายุพระศาสนา

 

 

ขอเชิญลูกพระจอมฯ และผู้สนใจร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในงาน “ลาดกระบังรวมใจตักบาตรพระ 1,551 รูป ครบรอบ 51 ปี สถาปนาสถาบัน”

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 06.30 น.
ณ ถนนข้างสถานีรถไฟพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-454-8526, 087-183-8456

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
อานิสงส์การตักบาตร
 
1. ทำให้ได้เกิดในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจ ของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ประวัติความเป็นมา โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป ทุกจังหวัดทั่วไทย


จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ซึ่งประกอบด้วยสมาคม ชมรม องค์กรชาวพุทธกว่า 150 องค์กร โดยการสนับสนุนของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดโครงการตักบาตรพระ 72 รูป ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยจำนวนหนึ่ง ถูกนำส่งไปยังเหล่าพุทธบุตรและพุทธบริษัท 4 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเครื่องบิน C130 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ
 
จากนั้นมา มูลนิธิธรรมกายได้รับเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันการศึกษา กลุ่มกัลยาณมิตรทั่วโลก ซึ่งได้จัดพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเดือน หมุนเวียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอหาดใหญ่
 
กระทั่งปี พ.ศ. 2551 พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริและสถาปนาโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อให้พุทธบริษัท 4 ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพุทธบุตรผู้หยัดสู้รวมถึงชาวไทยพุทธในพื้นที่ ด้วยการร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำอาหารที่ได้ถวายพระภิกษุสามเณร ทหาร ตำรวจ ครู และชาวบ้านในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และเนื่องจากภัยพระพุทธศาสนาและปัญหาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงดำริโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ได้จัดตักบาตรดอกไม้และข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งไปยัง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการเริ่มต้นของโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดินดับไฟใต้ สมกับคำขวัญที่ว่า “พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล