ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษาวันอาทิตย์

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2554


เปิดเรียน 5 ภาษา คือ ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ

 

 

 

>>  ธรรมะเปรียบเสมือนฝูงปลา ภาษาเปรียบเสมือนสายน้ำ
>>  เมื่อสายน้ำไหลไปยังที่แห่งใด ฝูงปลาก็สามารถแหวกว่ายไปยังที่แห่งนั้น..
.
>>  เปิดแล้ว!! รับสมัครเรียนภาษาต่างประเทศสำหรับสาธุชนวันอาทิตย์
>>  เปิดการเรียนการสอนถึง 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี และฝรั่งเศส

>>  เรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 12.00 – 13.30 น.
>>  พิเศษ!!   ภาษาจีนเฉพาะวันเสาร์ มีให้เลือกเรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

>> 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554
>>  สนใจสมัครได้ที่ เสา L8 สภาธรรมกายสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 086-864-2079, 086-842-2022
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *ความสำคัญของความรู้ด้านภาษา
เรื่องของการเรียนรู้ด้านภาษาถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะภาษาถือเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้พูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดและความต้องการซึ่งกันและกัน หากไม่มีภาษาก็เป็นการยากที่มนุษย์จะสามารถสื่อสารกันได้

โลกนี้ มีทั้งหมดกี่ภาษา
เมื่อถามว่า ในโลกใบนี้มีภาษาที่ใช้กันอยู่ทั้งหมดกี่ภาษา Ethnologue Organization ได้ทำการสำรวจพบว่าปัจจุบันมีภาษาพูดในโลกอยู่ทั้งสิ้น 6,912 ภาษา ซึ่งภาษาจีน เป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกถึงพันกว่าล้านคน รองลงมาคือภาษาอังกฤษ และภาษาฮินดี ตามลำดับ

ภาษากลางหนึ่งเดียวของโลก
ดร. แอล ซาเมนฮอป นักภาษาศาสตร์ชาวรัสเซียผู้ซึ่งเป็นจักษุแพทย์ด้วย พยายามคิดค้นภาษากลางของโลก ซึ่งจะเป็นภาษาสากลที่ผู้คนสามารถใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลก โดยตั้งชื่อว่า ภาษาเอสเปรันโต (Esperanto) ซึ่งแม้จะมีหลายๆ ประเทศให้ความสนใจแต่ความตั้งใจของเขาก็ไม่บรรลุผ ความหวังเรื่องภาษากลางหนึ่งเดียวในโลกจึงไม่สามารถเกิดขึ้น

สมาธิ ความสุขสากลที่ทุกคนเข้าถึงได้
สมาธินั้นมีความแตกต่างจากเรื่องของภาษา ด้วยเหตุที่ว่า สมาธิถือเป็นสิ่งสากลที่ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงได้ หากทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชชา โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา หรือภาษาใดๆ การทำลายกำแพงแห่งความแตกต่างด้านภาษาได้มากเท่าไร จึงเท่ากับเป็นการขยายความรู้เรื่องการทำสมาธิที่ถูกต้องตามหลักวิชชาไปสู่มวลมนุษยชาติได้มากขึ้นนั่นเอง

หนึ่งในกำแพงที่คอยกีดกั้นความรู้ที่แท้จริงระว่างมวลมนุษยชาติ คือ ภาษา
มาร่วมกันทลายกำแพงแห่งภาษา กับคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศทั้ง 5 ภาษา ได้แล้ววันนี้

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล