ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตักบาตรบุญสารทเดือนสิบ 2,555 รูป จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรบุญสารทเดือนสิบ 2,555 รูป จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2554


มหกรรมตักบาตร บุญสารทเดือนสิบ แด่พระภิกษุสามเณร 2,555 รูป

 

 

>>  มหกรรมตักบาตรบุญสารทเดือนสิบ แด่พระภิกษุสามเณร 2,555 รูป
      เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
      ถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และอุทิศบุญให้บรรพบุรุษ

>>  วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 06.00 – 08.00 น. 
       ณ ถนนราชดำเนิน แยกท่าวัง – เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามของไทย ขอเรียนเชิญแต่งกายด้วยชุดสีข่าวมาร่วมงาน
 
>>  เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนกองทุนโครงการตักบาตรบุญสารทเดือนสิบ แด่พระภิกษุสมาเณร
       2,555 รูป (ค่าภัตตาหาร, ยานพาหนะ, และปัจจัยถวายพระภิกษุสามเณร)

>>  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนได้ที่
       ธุดงค์สถานนครธรรม ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
       โทร. 081-406-1577, 089-873-3920, 081-503-5508

>>  หรือโอนเข้าบัญชี คุณละอองดาว นนทะสร
       ธนาคารกรุงไทยสาขาโรบินสัน โอเซี่ยนนครศรีธรรมราชเลขที่ 487-014-396-8
 

ทาน คือ การให้ ชีวิตของทุกคนดำรงอยู่ได้ก็เพราะการให้ทาน คนเราจะโตได้เพราะได้รับทานจากพ่อแม่ สามีภรรยาและครอบครัวจะอยู่เป็นสุขได้ก็ต้องรู้จักการให้ จะมีปัญญาได้ก็เพราะครูอาจารย์ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ การให้ทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

“การให้” เป็นประเพณีแบบแผนของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา จนมีคำกล่าวว่า “เช้าใดยังไม่ให้ทาน เช้านั้นจะยังไม่ทานข้าว” แม้หน้าบ้านก็ยังมีตุ่มน้ำสำหรับให้คนเดินทางได้ดื่ม

วันสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีชื่อเสียง และเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ลูกหลานชาวพุทธจะเฝ้ารอเทศกาลนี้ด้วยใจจดจ่อเพื่อจะได้มาพบกันอย่างพร้อมหน้า ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยเน้นการทำทานเป็นหลัก มีการนำปิ่นโตอาหารหวานคาวไปทำบุญที่วัด และจัดแยกสำรับสำหรับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยจัดให้มีการชิงเปรตในวัดต่างๆ

มหกรรมตักบาตรบุญสารทเดือนสิบ แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร 2,555 รูป จึงเป็นไปเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบ ทะนุบำรุงสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อส่งแรงใจช่วยเหลือพุทธบุตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผลให้พระภิกษุสามเณรอยู่ได้ด้ายความยากลำบากออกบิณฑบาตไม่ได้ จึงต้องการคอยความช่วยเหลือและกำลังใจจากชาวไทยทุกคน
 
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร