ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

มหากุศล ครั้งประวัติศาสตร์ ตักบาตรพระ 10,000 รูป จ.ราชบุรี

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2554


มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ของ จ.ราชบุรี ตักบาตรพระ 10,000 รูป

 

 

มหากุศล ครั้งประวัติศาสตร์ ตักบาตรพระ 10,000 รูป
รวมพลังพุทธบริษัท 4 ทำบุญใหญ่เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
 
ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 06.00 น.
ณ บริเวณถนนคฑาธร หอนาฬิกาโรงพยาบาลราชบุรี ถึงสี่แยกหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 083-540-6608, 083-540-7970, 083-540-7890

พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ประธานฝ่ายสงฆ์)
นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ประธานฝ่ายฆราวาส)
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
ติดต่อเป็นเจ้าภาพ (ภัตตาหารเช้า-เพล ค่ายานพาหนะปัจจัยถวายพระ และช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาคใต้) บริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาราชบุรี
ชื่อบัญชี โครงการตักบาตรพระ 10,000 รูป จ.ราชบุรี
เลขที่บัญชี 311-2-46085-6 Fax: 032-322047
โทร.แจ้งการโอน : 081-6686484, 085-4879702
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
สุโข บุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั้งสมบุญนำสุขมาให้
บุญ คือ เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งในภพนี้และภพหน้า การจัดงานตักบาตรพระภิกษุสามเณร 10,000 รูป เป็นมหาสังฆทาน เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบ ให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม และเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมืองของเรา ที่สำคัญ ได้รวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ ย่อมบังเกิดแก่ท่าน และครอบครัว แม้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ก็เฝ้ารอคอยการกุศลของท่านในวันนี้ด้วย
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล