ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

มหาสังฆทานฉลองพุทธชยันตี ตักบาตรพระ 2,555 รูป จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2554


มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 2,555 รูป จ.กาฬสินธุ์

 

 

มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 2,555 รูป
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 218 ปี ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกๆ ท่านร่วมสั่งสมบุญครั้งประวัติศาสตร์
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 06.00 น.
ณ ถนนภิรมย์ บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
 
 ร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 084-334-8995,  089-398-6072,  084-641-9415,  087-855-3545,
087-490-0080,  087-003-4688,  089-775-6779,  087-852-612
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

>>  นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่จะได้สั่งสมบุญพิเศษอัศจรรย์ซึ่งบังเกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่ง ที่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนกว่า 2,555 รูป จะเดินทางมาเพื่อให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และเพื่อบ้านจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นมหาสังฆทาน
 
>>  อีกวาระโอกาสหนึ่งในการจัดงานตักบาตรถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ที่กลางเมืองกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้  เป็นการเฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธุ์ที่ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 218 พอดี
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล