ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมปล่อยปลาไข่ ปลาดุก และนกนับหมื่นชีวิต วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2554


สร้างบุญใหญ่ให้ต่อเนื่อง ร่วมให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกับหอฉันคุณยายฯ ได้ทุกเดือน

 

 

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่
ร่วมใจสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ต้อนรับเดือนตุลาคม

หอฉันคุณยายอาจารย์ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน
ร่วมสร้างมหาทานบารมี
สร้างบุญให้ต่อเนื่อง โดยพาบุคคลที่ท่านรักและปรารถนาดี

ร่วมให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนับหมื่นชีวิต ด้วยการปล่อยปลาไข่ ปลาดุก และนก
ในวันเสาร์ต้นเดือนที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ วัดปทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ออกเดินทางจากหอฉันคุณยายอาจารย์ เวลา 12.30 น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทรศัพท์ 02-831-2030, 082-700-6420

..มาร่วมสร้างบุญใหญ่ เติมความสดใสแข็งแรง และอายุยืนในการสร้างบารมี
ด้วยการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกันนะคะ..
 
 
 
อานิสงส์การปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบารมี  โดย พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้น
    จะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้
2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
    ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3. ผู้ไห้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่าย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่
    ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้หงลายของพญามารได้โดยพลัน
5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และ เข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดน
    แห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย
 
 
 
 
คำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน จาก ชมรมปล่อยปลา ณ วัดปทุมทองทุกวัน
 
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์

สัพเพ สัตตา อะเวรา อะนีฆา อัพยาปัชฌา สุขีอัตตานัง ปริหรันตุ
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่มีภัย ขอให้พ้นทุกข์ พ้นภัย

ปลาทั้งหมดหลายเหล่านี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ ก็จะถึงซึ่งความตาย ในวันนี้หรือพรุ่งนี้
ขอบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าช่วยให้ สัตว์พ้นจากความตาย สัตว์พ้นจากที่คุมขัง จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ให้สิ้นสรรพทุกข์ ให้สิ้นสรรพโศก ให้สิ้นสรรพโรค ให้สิ้นสรรพภัย ศัตรูใดๆ อย่ามาพ้องพาน ให้พ้นจากภัยพิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ทั้งวิบากกรรม และวิบากมาร ทั้งคนภัยคนพาล โรคภัยใดๆ อุบัติภัยใดๆ วินาศภัยใดๆ ภัยธรรมชาติ ภัยก่อการร้าย ภัยทั้งหลายทั้งปวง ภัยในวัฏสงสาร ภัยทั้งหมดทั้งสิ้น ขอให้ไม่สามารถบีบคั้น ตัดรอนชีวิต ตัดรอนทรัพย์สิน ตัดรอนการสร้างบารมี ของข้าพเจ้าทั้งหลายได้

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เข้าถึงพระธรรมกาย ทรงอภิญญา ทำวิชชาแก้โรคได้ เป็นมหัศจรรย์ บาปกรรมอันใด ที่ผิดพลาดกระทำไป ตั้งแต่ปฐมชาติ ตั้งแต่ปฐมกัป ทั้งหมดทั้งสิ้น ขอให้ตามไม่ทัน ขอให้ไม่มีโอกาสส่งผล ขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไป ทั้งวิบากกรรมและวิบากมาร บาปกรรมอันใหม่ ขออย่าได้กระทำ ทั้งกายวาจาใจ

บุญกุศลใด ที่ได้ตั้งใจ กระทำไว้ดีแล้ว
ทั้งหมดทั้งสิ้น ตั้งแต่ปฐมชาติ ตั้งแต่ปฐมกัป ขอให้ประมวลรวมกัน ส่งผลก่อน ส่งผลศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์มีเดช มีอานุภาพ อย่างไม่มีประมาณ ให้ได้สมบัติอจิณไตย ทันใช้ในปัจจุบัน ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ได้ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ผิวพรรณผ่องใส หน้าอ่อนกว่าวัย อายุขัยยืนยาวนาน อวัยวะน้อยใหญ่ ครบถ้วนบริบูรณ์ สร้างบารมีเพิ่มพูน สุขทั้งกายและใจ กลับสู่ดุสิตบุรี ได้อย่างสง่างาม

ขอน้อมถวาย บุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว คุณยายอาจารย์
บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสนิทพี่น้อง พวกพ้องบริวาร ลูกหลานหว้านเครือ หน่อเนื้อวงศ์ตระกูล เพื่อนฝูงทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งปวง ตลอดแสนโกฏิจักรวาล ตลอดอนันตจักรวาล จงได้รับส่วนบุญนี้ เมื่อรับแล้ว ขอให้เป็นสุข เป็นสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้หลวงพ่อฯหายจากป่วยไข้ ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไป
ในทันทีทันใด ที่ลูกๆปล่อยปลาลงไป สู่ในนที ลูกๆ จงมีพระธรรมกายสว่างไสว เข้ากลางคล่องว่องไว เท่าเทียมทันทั้งทีม รวมใจเป็นหนึ่ง ถึงที่สุดแห่งธรรม เป็นอัศจรรย์ ทุกประการเทอญ
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล