ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 299 รูป จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2554

    ตักบาตรสมุทรสงคราม

 โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
  
 
 
      
 
        มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของตลาดน้ำท่าคา
ขอเชิญตักบาตร พระ 299 รูป
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 06.30 น.
ณ ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สนับสนุนโดย : คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
 กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าคา / กัลยาณมิตรจังหวัดสมุทรสงคราม
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 080-4352225, 0874157282, 083-5406801
 
บุญ เป็นเบื้องหลังความสุขความสำเร็จ ทั้งในภพนี้และภพหน้า
 
        โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทั่วไทย รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมสนับสนุนโครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ในจังหวัดสมุทรสงคราม ถวายเป็นพุทธบูชาอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และรักษา วัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม เป็นอริยประเพณี ยังความเจริญรุ่งเรืองแก่พุทธศาสนา
 
 
  
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
 
    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก    
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
    
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
 
- แต่งการด้วยชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
 
 
 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล