ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรอุดรธานี พระ 1,001 รูป ณ วัดศิริสุทโธ ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2554

 

ตักบาตรอุดรธานี
โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
 
ตักบาตรพระ 1,001 รูป
 
ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554
เวลา 06.00 - 08.00  น.
 
 ณ วัดศิริสุทโธ ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 
 
 
ตักบาตรพระ 1,001 รูป
 
ขอเชิญร่วมตักบาตรพระ 1,001 รูป ณ วัดศิริสุทโธ ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 06.00-08.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 089-667-7669 
 
 
 
ตักบาตรพระถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ 
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
 
    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
 
 
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
 
- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล