ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมปลูกป่าสร้างอารามกองบุญคีรีรัตนธาร ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2554


 

 

ชนเหล่าใด สร้างวัดวาอารามที่ร่มรื่น ปลูกไม้ดอกไม้ผล ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา สร้างสะพาน สระน้ำ บ่อน้ำ
ตั้งอยู่ในศีลธรรม ย่อมจุติไปสวรรค์อย่างแน่นอน

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างอารามให้ร่มรื่น เพื่อเป็นรมณียสถาน ให้เหมาะแก่การเข้าถึงธรรม ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

สามารถร่วมเป็นจ้าภาพปลูกป่าสร้างอารามได้ที่ กองบุญคีรีรัตนธาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์  089-776-6436, 085-131-7777
หรือทุกวันอาทิตย์ ที่เสา M8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีปลูกป่าครั้งต่อไป
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล