ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2554
บุญเท่านั้น เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิต

ขอเรียนเชิญผุ้มีบุญทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์
081-350-9074
081-409-0224

หรือทุกวันอาทิตย์ เสา C11 ภาคนครหลวง 5 สภาธรรมกายสากล

เชื่อมชีวิตพักผ่อน กับชีวิตธุรกิจอย่างลงตัว ด้วยการมาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล