ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)เลื่อนกำหนดกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2554


 
 

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)เลื่อนกำหนดกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GL 305

จากวันเสาร์ที่ 5 และเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
เป็น >>  วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สอบถามรายละเอียด ได้ที่
วันจันทร์ - วันเสาร์ >>  ชมรมประสานงาน DOU ใกล้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วันอาทิตย์ >> เสา G6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
หรือโทร. 081-667-4072 หรือ  
www.dou.us
 

นับเป็นโอกาสดีที่ลูกหลานหลวงปู่ฯ จะได้เรียนรู้ประวัติและการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์ พระเดชพรคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร  ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GL305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ ร่วมทัศนศึกษาในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เพื่อศึกษาถึงประวัติและสถานที่สำคัญของมหาปูชนียาจารย์ ในวันเสาร์ที่  3 ธันวาคม พ.ศ. 2554


กิจกรรมพิเศษ ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
ร่วมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ , วัดบางปลา , วัดโบสถ์บนบางคูเวียง และวัดสองพี่น้อง พร้อมเดินทางไปกับวิทยากรที่ปรึกษาวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ โดย อาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง ร่วมเดินทางไปกับคณะ พร้อมสาระความรู้ที่คุณไม่เคยได้ฟังจากที่ใดมาก่อน 

GL 305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
คือวิชาที่ศึกษาชีวประวัติ ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ที่ท่านได้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาใช้ได้จริง เกิดผลจริงอันเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นต้นแบบแห่งการสร้างบารมีของชนรุ่นหลังสืบไป
 
 
 
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล